എന്റെ ജന്മദിന സമ്മാനം !

ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ്‌  14, എന്റെ ജന്മദിനമാണ്. ദൈവം ഒരു വര്‍ഷം കൂടെ ആയുസ്സ് നീട്ടിത്തന്നിരിക്കുന്നു. ഉള്ള ആയുസ് മുഴുവന്‍ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പാടണം എന്നാണെന്റെ ആഗ്രഹം. ഇതുവരെ …

8000 ഗാനങ്ങളുടെ റെക്കോഡ് !

കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു വര്‍ഷങ്ങളിലെ സംഗീത സപര്യയില്‍ ജിജി റെക്കോഡിങ്ങിനു വേണ്ടി മാത്രം പാടിയിട്ടുള്ളത് എണ്ണായിരത്തില്‍ അധികം ഗാനങ്ങളാണ്. ആദ്യകാലത്തെ പാട്ടുകളുടെ കണക്കുകള്‍ കൃത്യമായി കൈവശം ഇല്ല. എന്നാല്‍ …

സുവര്‍ണ്ണഗീതങ്ങളുടെ 30 വര്‍ഷങ്ങള്‍ !

ക്രൈസ്തവ സംഗീത പ്രേമികളില്‍ മലയാളക്കരയില്‍ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതു പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്കും തിരിച്ചറിയാവുന്ന ശബ്ദമാണ് ജിജിയുടേത്. തലമുറകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു വര്‍ഷമായി അലയടിക്കുന്നു ഈ …