ഓര്‍മയിലെ ആദ്യത്തെ റെക്കോഡിംഗ്

കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട് റെക്കോഡിംഗിന് വേണ്ടി പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകള്‍ തന്നെ എണ്ണായിരത്തില്‍ അധികമാണ്. നിരവധി സ്റ്റുഡിയോകളില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ ആദ്യത്തെ റെക്കോഡിംഗ് ഇന്നും …

ആദ്യത്തെ “പബ്ലിക് പെര്‍ഫോമന്‍സ്”

ഓരോ ഗായകര്‍ക്കും അവരുടെ ആദ്യഗാനങ്ങള്‍ പ്രിയപ്പെട്ടതാണല്ലോ. ഓര്‍മയില്‍ ഏറെ തങ്ങി നില്‍ക്കുന്നതും. എന്റെയും ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് പെര്‍ഫോമന്‍സ് അങ്ങനെ തന്നെയും അതില്‍ കൂടുതലും പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് …